Návod na zhotovenie filtra z fólie Astrosolar (TM):

1. Z tvrdého kartonu vystrihnite pruh 3 - 4 cm široký a vytvorte z neho prstenec okolo rosnice - obímky objektivu ďalekohľadu alebo fotoaparátu. Prstenec by mal byť dostatočne tesný, ale musí sa dať stiahnuť s prístroja. Konce pruhu spojte lepidlom.
2. Okolo zlepeného prstenca vytvorte z ďalšieho pruhu kartonu, užší o 1 - 2 cm, druhý prstenec, ktorý taktiež spojte lepidlom. Tento druhý prstenec po spojení stiahnite.
3. Vystrihnite kus folie dostatočne velký a položte ho cez prvý kartonový prstenec, ktorý by mal byť stále na prístroji. Potom nasunte druhý prstenec na prvý tak aby horné okraje prstencov boli v rovine. 
4. Lahkym tahom fóliu vyrovnajte aby presne ležala v rovine. Pozor folia sa nesmie naťahovať ! Mierne volná folia bez hrubých nerovností poskytuje omnoho lepší obraz než fólia silne napnutá.
5. Zarovnajte foliu pod prstencom, tak aby zostal 1 - 2 cm široký okraj. Tento okraj zahnite cez vonkajší (druhý) prstenec a po celom obvode celu zostavu prelepte kvalitnou lepiacou páskou, ktorá bude držať prstence a fóliu pohromade. 
6. VÁŠ slnečný filter je hotový!