O fólii:

Baader Planetarium (TM) Astrosolar je špeciálna  farebne stála fólia silná len 0,012 mm, ktorá dosahuje kvality  planparalelných  sklenených filtrov. Základným materiálom  je vysoko stála molekulárna štruktura materiálu ktorý je  výsledkom   výskumu  atomových a časticových  fyzikov.
Odrazná  vrstva  je predmetom  stálej kontroly  kvality,  jej odrazové schopnosti (99, 999%) testoval  nemecký úrad  pre normalizáciu  (Physikalisch-technische Bundesanstalt) a je v súlade s normou  EU 89 / 686 je potvrdena symbolom  CE. Redukuje intenzitu slnečného žiarenia faktorom cez 100  000. 
Vrstvy  na oboch stranách fólie zaisťujú  veľmi  homogenné filtrovanie a  pritom neutralizujú jav mikroskopických otvorov, ktoré sú  pri  sklenených  filtrov  omnoho  častejšie.

Rozmery a cena:

  • 150x250 mm - 400,-Sk

  • 200x250 mm - 500,-Sk

  • 500x500 mm - 2100,-Sk

  • 1000x500 mm - 4000,-Sk

Fólia sa predáva v dvoch vyhotoveniach:

  • BAADER ASTROSOLAR FOLIA pre vizuálne pozorovanie pohlcuje 99,999% dopadajúceho žiarenia. Pri vizuálnom pozorovaní má slnečný disk reálnu bielu farbu.

  • BAADER ASTROSOLAR FOTO FOLIA v prevedení pre fotografovanie je navrhnutá špeciálne pre fotografické a televízne pozorovanie slnečného disku. Jej pohltivosť je na rozdiel od vizuálnej fólie o čosi menšia (99,984%). Zníženie optickej hustoty fólie umožňuje pohodlné exponovanie slnečného disku pri fotografovaní expozičným časom približne 1/1000 s.